Investor

Loome koos väärtust.

Logistrik on plugin, mida on ääretult kerge kasutusele võtta ning Logistriku plugina kasutamisega veebipoes kaob vajadus paralleelsete tarnega seotud pluginate järele. Logistrik võimaldab veebikaupmehel kaasata pakutavate tarneviiside valikusse vedajaid, kellel endal võib puududa isegi elementaarne veotööd juhtiv protsessitarkvara. Kõik see loob veebilehe võtmes keskkonna, mida on tehniliselt soodne hallata ning vedajate lisamine-eemaldamine ei too kaasa endaga mingisuguseid arenduskulusid.
Logistriku kasutuselevõtmine e-poes loob veebilehe külastajale võimaluse hetkega valida tarnele just talle sobiv lahendus. Külastaja (ega ka veebipood) ei pea olema kursis erinevate vedajate kui kaubamärkide ning nende detailsete tarne tingimustega. Logistrik kuvab tarne tingimuse lähtuvalt kas tarne tähtajast või maksumusest ning külastaja valib pakutavatest endale sobivaima.
Logistrik plugina olemasolu on suurepärane lahendus ka vedajatele. Vedajad on digi-kaubanduse tuultes sunnitud arendama ja haldama hulga erinevaid tehnilisi lahendusi andes endale sealjuures aru, et igale eksisteerivale platvormile nad pluginat lõpuks arendada ei suuda ja need, mida nad on arendanud, nõuavad kvaliteetseks töös hoidmiseks palju tähelepanu, aega ja raha. See on vedajale väga kulukas kõrvaltegevus. Lisaks, konkreetse vedaja üks konkreetne plugin ei lahenda veebi kaupmehe jaoks kõiki vahetuid vajadusi - sest ükski vedaja ei ole oma teenuse valikus nii absoluutne (ei paku kõiki võimalikke tarnelahendusi, mis turul saada on ja mida e-pood oma külastajatele pakkuda sooviks). Liitumine Logistrikuga võimaldab vedajatel osaleda tarne lahenduse pakkumisel ka nendes keskkondades, kus neil endil plugin puudub või neil vedajatel, kel üldse pole võimekust pluginaid kasutamiseks arendada.
Logistrikuga liitunud (liidetud) vedajad ise määravad, mis regioonis (kust ja kuhu), mis tingimustel (millal peab olema tellimus esitatud ja mis ajaks nad selle kohale viivad) ja mis tasu eest (mis mahus ja kaaluga saadetis ning kui palju vastav tarne siis maksab) nad saadetisi veavad.
Logistriku plugina paigaldus ei too veebipoele kaasa kohustust ühegi koostöölepingu vormistamiseks. Plugin on disainitud nii, kus see kohe lahendab veebipoele tarnega seotud küsimuse. Lihtsalt seni, kuni veebipood kasutab Logistriku pluginat ilma Logistriku kontota, siis tuleb tal veebipoe külastaja valitud tarne lahendusele vahetu veotellimus esitada vastavale vedajale otse (näiteks vedaja veebilehe kaudu). Nii on Logistrik operatiivselt lahendusena kasutamiseks olemas ja veebipoele täiesti tasuta. Väiksemad veebipoed midagi enamat tegelikult ei vajagi.
Logistriku konto annab mugava võimaluse veo Logistriku keskkonna kaudu tellida (trükkida saadetisele silte) ja seda vedajate poolt Logistriku keskkonnas sätestatud hindadega. Selliselt ei pea veebipood ükshaaval vedusid vedaja veebilehelt tellima ega tegema mitmeid erinevaid koostöölepinguid erinevate vedajatega. Üks plugin, üks Logistriku konto, kõik vedajad. Veebipood tasub tarnete eest Logistrikule.
Juhul, kui veebipoele vedajate sätestatud nii-öelda “Logistriku avaliku teenuse hinnad” ei sobi (näiteks neil on otse-kokkulepped samade või teiste vedajatega, mis on tingimuste poolest paremad), siis on Logistriku konto juures võimalik vastava vedaja tarnete tingimused seadistada, missugused siis kuvatakse välja ka veebipoe kliendile tarneviiside valikusse ning sellisel juhul esitab vedaja oma teenuste eest arve otse veebipoele. Selliselt kasutab veebipood Logistrikut enda isikliku veohalduse infosüsteemina, kus Logistriku platvorm loob ülevaate, mis vedajalt, millal ja mis tingimustel veebipood vedu tellis. Selliste veotellimuste raames Logistrik veo vahendust ei teosta vaid veebipood tasub Logistrikule iga sellise veopartneri rakendamise eest infosüsteemi kasutamise tasu vastavalt valitud paketile.
Veebipoe haldajal on Logistriku rakendamiseks kaks moodust:

Kasutada avalike vedajate poolt osutavaid veoteenuseid vedajate poolt ise enda kohta seadistatud avalike hindadega (vedaja ise määrab, mis hindade ja mis tingimustega ta oma teenuseid osutab). Logistrik vahendab sellisel juhul veoteenust.

Teine võimalus on seadistada Logistrikusse individuaalsed koostööpartnerid ehk allhankijad, sellisel juhul tuleb kliendil teha Logistrikus vastavad sätted ning vedaja esitab kliendile arved otse. Sellisel juhul kasutab veebipood Logistrikku kui tehnoloogiat, mis aitab veebipoes kõik veopartnerid ühtselt tarneviiside valikus välja kuvada.
Logistriku struktuur koosneb emaettevõttest (Logistrik OÜ), mis koordineerib lainemist ning arendab tarkvara ja organisatsiooni, ning igas riigis, kus tegutsetakse, asutatud tütar- või ühisettevõtetest (vastavad regiooni esindajad). Regiooni esindaja pädevuses on Logistriku keskkonna kasutusele andmine ja levitamine vastavas regioonis, Logistriku kasutatavuse ergutamine ja tehniline ning juriidiline toetamine, suhete arendamine klientide ja koostööpartneritega.
 • Meie ambitsioon

  Me näeme oma domeenina Euroopat (40+ riiki). BuiltWith andmetel oli 2022. aasta detsembri seisuga meie poolt sihiks võetud piirkonnas kokku ca 3,16 miljonit e-kommerts lahendust sisaldavat veebipoodi. Need on veebipoed, kus midagi müüakse ja eksisteerib vajadus müüdud kaup teele panna.

  Turu analüüs, mida oleme Euroopa liidu 27 riigi 2020. aasta baasil teinud, annab Statista andmetel pakiveo mahuks ca 11 miljardit saadetist, rahalises mahus 70+ miljardit eurot.

  Otsustamise alustada WooCommerce plugina arendamisest ja pakkumisest, kuna WooCommerce kasutamine on Baltimaades ja Soomes enim levinud: Eesti 4472, Läti 2416, Leedu 4886 ning Soome 5160 veebipoodi kasutavad WooCommerce platvormi (BuiltWith andmetel, jaanuar 2023).

 • Kasvame koos

  Me seisame silmitsi kiire ja ulatusliku kasvuga. Geograafiline laienemine toob endaga kaasa väljakutse ja vajaduse integreeruda uute regioonide veo ettevõtetega. Hinnanguline meile hädavajalik pakiveoteenuse osutajate arv Euroopas on ca 400+ veoettevõtet. Kuni me saavutame olulise mahu turul, mis motiveerib vedajaid liidestuma meiega, peame me alguses liidestuse vedajatega ise teostama.

  Paralleelselt geograafilise laienemisega seame eesmärgiks pidevalt laiendada pakutavate pluginate hulka. Veebipoodide poolt Euroopas kasutatavaid e-kommertstarkvara erinevaid platvorme on meie hinnangul ligi 50, millega arvestada ning milledele pluginate arendamine on plaanis. Iga uus platvorm, millele loome plugina, annab meile tugeva võimeduse juba teenendatavates regioonides ja loob paremad eeldused uute regioonide kaasamiseks.

  Eeltoodust lähtub tõsiasi, et meie kasvu peamine väljakutse saab olema arvestatava suurusega arendusmeeskonna ülesehitamine. Tõhusa, hästi töötava ning suurearvulise arendusmeeskonna ülesehitamisel ja juhtimisel vajame kindlasti täiendavat panust - seda nii know-how kui ka lisavahendite kaasamise näol. Kui teil on võimalus ühe või teise (või mõlema) osas panustada, siis lahkesti oleme valmis mõtteid vahetama.

Meediakajastus

Hetkel tegutseme vaikselt, kuid peagi kirjutavad meist kõik...