Veoteenuse vahendus

Ühendame veoteenuse tellijad ja -osutajad.

Vahendatud veoteenus (ehk Logistriku Avalik veoteenus) on Logistrikuga liitunud vedajate poolt Logistriku vahendusel kõigile soovijatele (Logistriku kasutajatele) osutatav veoteenus.

Üks konto - kõik vedajad, pakiautomaadid ja pakipunktid!

Logistrikuga liitub järjest uusi vedajaid. Sõltumata suurusest, asukoha riigist ja tegutsemise piirkonnast. Vedaja kasutajakonto aktiveerimine eeldab vedaja poolse veoteenuse defineerimist Logistrikus, kus vedaja ise väljendab oma osutatava veoteenuse lähte- ja sihtkoha piirkonnad, määrab ära saadetise kaalu sammud või pakiautomaadi lahtrite mõõdud ja nende veohinnad. Vedaja seadistab, mis lähtekohast, mis tingimustel ja tähtaegadel ning kuhu piirkonda ja mis hinnaga ta vedusid Logistriku vahendusel pakub. Kõik seadistatud tarnete lahendused on teile, head Logistriku keskkonna kasutajad, kohe kasutamiseks saadaval ning seda nende hindade ja tingimustega, mida vedajad on ise Logistriku infosüsteemis määranud.

Teile piisab vaid Logistriku konto loomisest ja nii on teil ühe konto raames (kokkuleppe / lepingu alusel) saadaval kõik võimalikud vedajad, mis on juba liitunud või mis tulevikus liituvad Logistrikuga.

Avaliku veoteenuse alusel tellitud veoteenuse eest esitab teile arve Logistriku vastava regiooni esindaja, mis siis omakorda arveldab veo eest vedajaga.