Veohalduse infosüsteem

Kaasa, halda ja oma ülevaadet.

Logistrik ei ole ainult Tarneviiside valik ja Vahendatud veoteenus. Oleme midagi veel. Oleme midagi palju enamat. Logistriku kontoga saate enda käsutusse keskkonna, mis aitab teil teie tellitud veoteenuse osas korraliku ülevaate saada. Ja mitte ainult! Saate enda käsutusse töövahendi, mille abil juhtida veo mahtusid erinevate kanalite, vedajate ja teenuste vahel. Saate võimaluse kaasata oma isiklike veopartnereid, nendega otse arveldada. Pidada arvestust ostetud veoteenuse kvaliteedi, tarneaegade ja teostuse tähtaegade üle ning esitada pretensioone ja reklamatsioone, kui selliseid peaks jooksva töö käigus tekkima.

Teie personaalsed vedajad

Personaalne koostöö loob eeliseid konkurentsis. Nimetatud kasu on partnerite vahel vastastikune. Võidab vedaja, sest koostöö teiega loob teatud mastaabiefekti. Võidate teie, sest teatud mahu arvelt on tingimused teile soodsamad. Suure veomahu korral on teil konkreetsete vedajatega personaalsed kokkulepped (tarnete tingimused, tähtajad ja hinnad), mis võivad olla oluliselt paremad, kui seda Logistriku Avaliku veoteenuse tingimused (sealhulgas ka hinnad). Tihti individuaalne koostöö vedajaga kujuneb just jätkuna antud vedaja teenuste kasutamisest Avalike veohindade baasil! Igal juhul te saate omavahelise koostöö mugavalt korraldada ja juhtida Logistriku abil.

Logistriku konto võimaldab teil enda kontoga siduda oma isiklikke vedajaid, määrata nende tegutsemise piirkonnad (kus te tahate, et nad teie jaoks tegutseks) ja tingimused (see tähendab tarne tähtaegu ja hindasid), millega nad teile veoteenust osutavad. Kõigi selliste kaasatud allhankijate pakkumised paistavad välja teie klientidele (või teile endale) Logistriku Tarneviiside valikus paralleelselt muude pakkumistega. Või siis mitte. Saate ise otsustada, mis vedaja pakkumised teie veebilehel või protsessi tarkvaras on kuvatud ja missuguste omad mitte. Logistriku platvormi abil on teil täielik kontroll teie Tarneviiside valikus pakutavate transpordilahenduste üle.

Igasuguse ressursi maksimaalne kaasamine

Allhankijaks (enda personaalseks vedajaks) on võimalik seadistada vedaja, millel isegi pole oma infosüsteemi või automaatset andmevahetust Logistrikuga. Sellistele vedajatele Logistrik vahendab veokäsu e-posti teel, kus vedajale on kohe ka toodud võimalus veebilingi kaudu märkida saadetis pealekorjatuks ja maha panduks. Nii kujuneb teie jaoks olukord, kus te saate oma isiklikuks vedajaks määrata ükskõik keda - kasvõi oma sekretäri või laomehe, kui neil peaks olema tööpäeva sees aega teha kaubaring või kaks ning nad osalevad tarneahelas osapoolena, mis on täiuslikult integreeritud teie Tarneviiside valiku ja tarne digitaalse raporteerimise tervikuga!

Tellitud Avaliku veoteenuse korral vahendab veoteenuse Logistriku vastava regiooni esindaja. Seadistatud personaalse kokkuleppe alusel tellitud veoteenuse korral esitab veoteenuse eest arve teile teie vahetu transporditeenuse partner otse. Logistrik tagab teile platvormina vajaliku andmevahetuse teie või teie nimel tellitud vedajaga ja kõigi tellitud vedude kvaliteedi jälgimise keskkonna.