Partnerid

Koostöö - ühise edu alus.

Logistriku missioon on tõhusalt ühendada veoteenuse tellijad ja osutajad ning teha saadetiste liikumine lihtsaks. Ühendamine tähendab tarneprotsessis erinevate osapooltega andmevahetuse tagamist ning selleks vajaminevate pluginate loomist, aga ka erinevate osapoolte kaasamist protsessi ning nende omavahelist kokkuviimist. Näiteks veebipoe pidamisel tuleb lisaks virtuaalse keskkonna toimimise tagamisele tegeleda ka müügiloleva kauba tellimise ja ladustamisega ning vormistatud ostude klientidele lähetamisega. Logistriku rakendamine annab osapooltele tarneprotsessis võimalused oma äri kasvatamiseks, mis on üks partnerluse vorm. Teisel juhul annab Logistrikuga koostöö samuti võimaluse oma klientidele pakkuda läbi Logistriku funktsionaalsuse lisaväärtust oma - tegelikult meie ühistele - klientidele.

Partnerid, keda soovime kaasata

Üksikud arendajad või agentuurid, kes pakuvad oma klientidele veebipoodide arendamist.
Erinevate tarkvarade, funnelid, raamatupidamistarkvarad, protsessitarvarad jms, arendajad, kelle tarkvarasse rakendatav tarnemoodul on lisaväärtuseks tarkvara kasutavatele klientidele.
Logistriku lahenduse geograafilisel laienemisel loome igasse Euroopa riiki oma tütarettevõtte või leiame meid esindava koostööpartneri.
Veebipoodidele tellimuse fulfillmenti pakkuvad ettevõtted, kes soovivad oma klientide arvu kasvatada.

Veebipoodide arendajad ning agentuurid

Soovite oma klientidele ühe tarnemooduliga kogu toimivat tarnelahendust pakkuda ja oma igapäevast panust erinevate integratsioonidega ning pluginatega tegelemisega vähendada?

Logistriku tarnelahendus on üks ja ainus, mida üks veebipood vajab - ühe pluginaga on veebipoe tarnevalikus kõik üle Euroopalised tarneviisid ning teie rolliks jääb vaid selle lihtne rakendamine kliendi veebipoes. Logistriku tarnemoodul vähendab teie koormust veebipoe jooksva tarneprotsessi tagamisel. Viies ennast kurssi Logistriku pluginaga, säästate senisega võrreldes kõvasti aega ning olemegi pannud aluse vastastikusele kasulikule koostööle.

Võtke meiega ühendust!

Tarkvara arendajad

Soovite oma tarkvara kasutavatele klientidele pakkuda lisaväärtust läbi tarne küsimuse lahendamise?

Mis iganes tarkvara te arendate: funnelid, raamatupidamistarkvarad või muud protsessitarvarad, integreerides sinna Logistriku tarnelahenduse, loote oma kliendile mugava ning protsessi optimeeriva lisaväärtuse. Tarnemooduli saate paigutada oma tarkvarasse ning just sellesse kohta, kus on loogiline ja mugav leida kasutaja või kliendi saadetisele lihtsa vaevaga vedaja. Näiteks võib raamatupidamistarkvaras olla iga ostu- või müügiarve juures nupp, millele vajutades rakendub Logistriku tehnoloogia, kus teie tarkvara edastab meile kust, kuhu ning mida on vaja vedada; mille peale meie tagastame tarneviiside valiku, kust saab kasutaja endale sobiliku valida ning kauba kohaletoimetamise protsess käivitub. Kui olete lahendusest ja koostööst huvitatud, võtke meiega ühendust.

Regiooni esindajad

Logistriku lahendus on teie arvates ainulaadne ning soovite osaleda selle levitamises ja organisatsiooni kasvatamises?

Logistiku ambitsioon on kasvada üle Euroopaliseks ettevõtmiseks ning igas riigis, kus tegutsema asutakse, on plaanis luua kas tütar- või ühisettevõte (regiooni esindajad). Regiooni esindaja pädevuses on Logistriku keskkonna kasutusele andmine ja levitamine vastavas regioonis, Logistriku kasutatavuse ergutamine ja tehniline ning juriidiline toetamine, suhete arendamine klientide ja koostööpartneritega. Kui olete huvitatud meie esindamisest mõnes “veel katmata” riigis, võtke meiega ühendust.

Fulfillment center

Soovite oma teenuseid pakkuda globaalsel turul ja laiendada oma klientide hulka?

Laoteenuse osutaja müügipotentsiaal sõltub tema kasutuses olevast tarnelahendusest. Kui lahendus on staatiline ning partnerid kohalikud, siis piirdubki potentsiaal kohaliku turuga, kuna puudub võimalus kaugemale kaupa saata. Kui kasutate Logistriku lahendust, mis pakub üle Euroopalisi tarnevõimalusi, on teil kõik eeldused pakkuda oma teenuseid olulisemalt laiemal geograafilisel alal, kuna tegelikkuses ei ole oluline, kus regioonis ladu füüsiliselt asub, vaid oluline on tarneulatus ning -kiirus. Logistriku lahendust kasutades ning partneriks olles saate vähemalt naaber regioonides teenust pakkuda, kuna Logistrik sisaldab kõiki regioone katvaid veo ettevõtteid, seda nüüd ja tulevikus.

Veebipoed, kes on Logistriku kasutusele võtnud, vajavad varem või hiljem tellimuste täitmiseks fulfillment lahenduse pakkujat. Kui soovite olla ettevõte, kes võiksid nende teenindamisest äriliselt kasu saada ja olla Logistriku poolt soovitatud, kui potentsiaalne fulfillment partner, võtke meiega ühendust.

Soovite veebipoodidele oma teenuseid pakkuda ning teil on tarnelahendust vaja või Logistrikku kasutavate klientide paremaks teenindamiseks automaatset andmeedastust juurutada? Võttes meid kasutusele saate võimaluse fulfillment centrina laieneda.

Võtke meiega ühendust!

Mida me teeme?

Automatiseerime

Me automatiseerime veoteenuse tellimise protsessi.

Loome

Me loome lisaväärtust klientidele, vedajatele, töötajatele ja investoritele.

Ühendame

Me ühendame veoteenuse tellijad ja -osutajad.

Õnnestume

Meie õnnestumise kriteeriumiks on tõhus protsess ja õnnestunud veoteenus.

Arendame

Me arendame protsesse, tarkvara ja ennast.

Teenindame

Oleme selle eest väljas, et klient saaks teenindatud.